25/09/2016 - GHISALLO (CO) - Olgiate Molgora - Ghisallo